http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170928/20166599
10月又是海外遊旺季,康泰旅行社董事及行政總裁黃進達說,旅遊熱點泰國開始少雨炎熱。

不過,如果10月尾去泰國就要留意,因為舊年10月駕崩的泰王蒲眉蓬,喪禮會在10月25日至29日舉行,其間旅客最好着素色服飾及注意言行舉止,部份景點例如大皇宮和玉佛寺都會暫停開放。

康泰曼谷旅行團這幾天會調動行程,不去部份景點,或轉去曼谷周邊新景點或芭堤雅。

尤其10月26日進行火葬,相信有多國元首領袖出席,泰國人亦會去觀禮,市區會有交通管制。不過,根據去年泰王駕崩時的情況,官方儀式對旅客影響應該有限。

黃進達又說,今年10.1、中秋假期好相近,令整體報團人數都多咗,而部份聖誕團都已經開始有人報名,農曆年巴西嘉年華團更已成團,顯示香港人係幾咁鍾意外遊,旅行社更加要諗新景點,包括可代替九寨溝嘅四川稻城亞丁及東歐國家等。  

李八方